ERKENNINGEN

Rijkserkende opleiding Doktersassistente

De opleiding Doktersassistente is een rijkserkende opleiding met crebonummer  25675.

 

De inhoud van het rapport ‘Kwaliteitsonderzoek F.L.A.I.R. scholingstrajecten’ dat door de Inspectie van het onderwijs is opgemaakt vindt u hier: Definitief rapport kwaliteitsonderzoek.

CRKBO – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

F.L.A.I.R. scholingstrajecten is erkend door het CRKBO.

In het Register Kort Beroepsonderwijs staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling).

NRTO

F.L.A.I.R. scholingstrajecten is lid van de NRTO. De NRTO is de overkoepelende branchevereniging voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Voor de gedragscode beroep en bedrijf en de algemene leveringsvoorwaarden beroep en bedrijf alsmede overige informatie, verwijzen wij u naar de site van de NRTO: www.nrto.nl

F.L.A.I.R. scholingstrajecten bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat F.L.A.I.R. voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.