MBO-verklaringen Doktersassistent

F.L.A.I.R. scholingstrajecten biedt deeltrajecten aan van de MBO-4 doktersassistent­opleiding, zodat studenten bekwaam en bevoegd op deze deeltrajecten het werkveld in kunnen. Een MBO-verklaring voor een deeltraject wordt afgegeven nadat de praktijkexamens voor dit betreffende deeltraject minimaal met een voldoende is afgerond.

Inhoud opleiding
De studenten hebben bij aanvang van de opleiding zicht op een stageplaats, zodat zij leren en werken kunnen combineren. Indien dit nog niet het geval is, starten zij met de theorie en gaan bij aanvang van de opleiding op zoek naar een stageplaats (onder begeleiding van de mentor van de opleiding), zodat de stage binnen drie maanden na aanvang van de opleiding start.

Instroomeisen
Het traject dat opleidt tot een MBO-verklaring voor de kerntaken 1 en 2 vereisen een vooropleiding op minimaal MBO-3 niveau en bij voorkeur werkervaring in de zorg. Wanneer deze werkervaring ontbreekt, wordt op basis van een intakegesprek een voortraject bepaald.

 

MBO-verklaring Triëren (kerntaak 1)

De mbo-verklaring Triëren omvat de inhoud van kerntaak 1 van het kwalificatiedossier Doktersassistent (crebo 25675). Dit betreft de werkprocessen ‘Neemt de hulpvraag in behandeling’ en ‘Verwerkt patiëntgerelateerde informatie’.

De duur van de theorie is 25 dagdelen van 3 uur elk. Aan deze kerntaak is een stage van 320 uur gekoppeld.

De kosten van deze mbo-verklaring zijn € 2.175,- per student. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, (her)examens en stagebegeleiding en excl. Hepatitus-B vaccinatie.

 

MBO-verklaring Handelen in het kader van de individuele gezondheidszorg (kerntaak 2)

De mbo-verklaring Handelen in het kader van de individuele gezondheidszorg omvat de inhoud van kerntaak 2 van het kwalificatiedossier Doktersassistent (crebo 25675). Dit betreft de werkprocessen ‘Geeft voorlichting en advies’, ‘Voert medisch-technische handelingen uit’ en ‘Assisteert bij uitvoering van medische verrichtingen’.

De duur van de theorie is 8 dagdelen van 3 uur elk.

De kosten van deze mbo-verklaring zijn € 725,- per student. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en (her)examens en excl. Hepatitus-B vaccinatie.

Beide verklaringen geven, bij een voldoende afronding, vrijstelling voor deze kerntaken en een deel van de stage van de volledige mbo-opleiding doktersassistent (crebo 25675).