In samenwerking met WerkInZicht, Dr Drenthe en Elann organiseert F.L.A.I.R. scholingstrajecten de entree-opleiding doktersassistent.

Hoe ziet de entree-opleiding er uit?

Deze opleiding omvat een deel van de reguliere opleiding doktersassistente (crebo 25695), namelijk de kerntaken 1 en 2 van het kwalificatiedossier.

Kerntaak 1: Triëren

Werkprocessen:
–    Neemt de hulpvraag in behandeling
–    Verwerkt patiëntgerelateerde gegevens

Kerntaak 2: Handelen in het kader van de individuele gezondheidszorg

Werkprocessen:
–    Voert medisch-technische handelingen uit
–    Assisteert bij uitvoering van medische verrichtingen
–    Geeft voorlichting en advies

Je start met een intensieve training van twee dagen per week, gedurende vier weken. Daarna volgt de stage. Tijdens de stage ga je nog twee avonden per week naar school. De hele opleiding duurt een half jaar. Aan het eind van dit traject, in maand 6, doe je de examens. Deze examens geven, na het behalen van minimaal een voldoende, recht op een mbo-verklaring voor de betreffende kerntaak.

Inhoud

Tijdens de opleiding wordt je klaargestoomd om telefonische triage uit te kunnen voeren middels de Triagewijzer. Daarvan leg je verslag in Promedico. Om dit goed uit te kunnen voeren krijg je ook communicatie- en computerlessen. Je gaat ook medische handelingen leren, zoals o.a. bloeddruk meten, verbanden aanleggen, oren uitspuiten en hechtingen verwijderen.

Mbo-verklaring

Een mbo-verklaring is een officieel document en geeft recht op vrijstelling voor de betreffende kerntaak als je later alsnog de volledige opleiding tot doktersassistent gaat volgen.

De stage

Om de theorie in de praktijk te kunnen brengen, volg je een stage van 528 uur in een huisartsenpraktijk. Dat betekent dat je 22 weken gedurende 3 dagen per week stage loopt. Tijdens de stage ga je het geleerde in praktijk brengen.

Voor wie?

Voor de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan dit traject kun je contact opnemen met F.L.A.I.R. scholingstrajecten: 06-38566705.

Huisartsenpraktijken

Huisartsen die geïnteresseerd zijn om mee te doen en een stageplaats beschikbaar hebben, kunnen voor meer informatie en de voorwaarden contact opnemen met:

F.L.A.I.R. scholingstrajecten
Cindy Menke    06-11564450

Dokter Drenthe
Irene van den Berg    06-23125048

Elann
Gerard Tros     06-51249893

Kijk voor meer informatie op www.kansrijkberoep.nl en klik op Doktersassistent.