HOE WIJ WERKEN

Voorafgaand aan de scholing vindt een kennismakingsgesprek met de toekomstige cursist(e) plaats. Tijdens dit gesprek komt aan de orde:

  • inhoud van het opleidingstraject
  • opleidingsniveau en werkervaring van de cursist(e)

Tijdens de scholing krijgt elke cursist(e) een mentor toegewezen. De mentor:

  • houdt toezicht op studieresultaten
  • begeleidt bij het zoeken naar een stageplaats
  • houdt voortgangsgesprekken
  • begeleidt bij stage vanuit de opleiding

Na afloop van de scholing ontvangen cursisten na voldoende beoordeling van een complete opleiding inclusief stage een diploma. Cursisten met voldoende beoordeling van (een) afgeronde module(s) ontvangen een certificaat/certificaten.

WAAR WIJ VOOR STAAN

De praktijk staat centraal, niet de theorie
F.L.A.I.R. leert cursisten niet alleen de theorie, maar brengt hen vóór alles bij hoe zij de theorie straks kunnen toepassen in de praktijk.

Maatwerk
F.L.A.I.R. kan maatwerk bieden aan cursisten die, bijvoorbeeld om fysieke redenen, niet in één keer het gehele opleidingstraject kunnen volgen.

Vrijstellingen mogelijk
F.L.A.I.R. biedt vrijstelling aan cursisten die recent aantoonbaar modules hebben afgerond.

Start 5x per jaar!
F.L.A.I.R. biedt vijf instroommomenten per jaar voor het starten van een opleiding. Een cursist hoeft daarom nooit lang te wachten voor hij/zij kan starten!

Verplichte stage
F.L.A.I.R. stelt de stage verplicht, waardoor een cursist(e) na afloop van de scholing niet alleen theoretische-, maar ook praktijkkennis heeft! Van alle cursisten die bij F.L.A.I.R. een diploma heeft behaald, heeft ca 75% direct of indirect via de stage een baan gevonden!

Persoonlijke aandacht
F.L.A.I.R. werkt met kleine groepen van max. 12 personen. Daardoor krijgt elke cursist voldoende persoonlijke aandacht! Het volgen van een (deel van het) scholingstraject vereist een flinke dosis doorzettingsvermogen. De combinatie van studeren en privéleven vraagt om een goede planning. Daar begeleiden wij bij.

Tevreden cursisten
F.L.A.I.R. heeft sinds 2003 al vele cursisten naar grote tevredenheid omgeschoold en opgeleid, waarbij met name de praktijkgerichte aanpak, de persoonlijke begeleiding en de grote kans op een baan basis van de waardering waren.